دسته بندی محصول

گریس اترود مدل COMPLEX وزن 1000 گرم
1,280,000 ریال 1,280,000 ریال 1280000.0 IRR
گریس نسوز غفاری ( 200گرمی )
210,000 ریال 210,000 ریال 210000.0 IRR
گریس نسوز مارشال 500 گرم ( ابی )
490,000 ریال 490,000 ریال 490000.0 IRR
گریس آبشار مدل کلسیم وزن 500 گرم
170,000 ریال 170,000 ریال 170000.0 IRR
گریس آبشار مدل کلسیم وزن 230 گرم
100,000 ریال 100,000 ریال 100000.0 IRR
گریس نسوز لوبرینو ( چند منظوره) 1kg
710,000 ریال 710,000 ریال 710000.0 IRR
گریس کاسپین مدل Multipurpose مقدار 907 گرم
800,000 ریال 800,000 ریال 800000.0 IRR
گریس نسوز آبشار مدل بنتون وزن 500 گرم
340,000 ریال 340,000 ریال 340000.0 IRR
گریس نسوز اسیاژوله 100 گرمی
170,000 ریال 170,000 ریال 170000.0 IRR
گریس نسوز همه کاره ساناکو 1 کیلویی ( بلژیک )
2,950,000 ریال 2,950,000 ریال 2950000.0 IRR
گریس آبشار مدل پایه کلسیم حجم 1000 گرم
270,000 ریال 270,000 ریال 270000.0 IRR
گریس گلف اویل حجم 125 گرم
200,000 ریال 200,000 ریال 200000.0 IRR
گریس کاسپین مدل Chassis مقدار 4.54 کیلوگرم
1,450,000 ریال 1,450,000 ریال 1450000.0 IRR
گریس نسوز مارشال 16 کیلویی
13,000,000 ریال 13,000,000 ریال 13000000.0 IRR
گریس سیلیکون واکر ( 1 کیلویی )
2,800,000 ریال 2,800,000 ریال 2800000.0 IRR
گریس نسوز اترود 5 کیلویی
3,900,000 ریال 3,900,000 ریال 3900000.0 IRR
گریس نسوز مارشال ( 1 کیلو)
950,000 ریال 950,000 ریال 950000.0 IRR
گریس اس تی پی مدل PolyPlus مقدار 100 گرم
150,000 ریال 150,000 ریال 150000.0 IRR
گریس همه کاره کاسپین ( 125 گرم )
130,000 ریال 130,000 ریال 130000.0 IRR
گریس نسوز غفاری ( 100گرمی )
150,000 ریال 150,000 ریال 150000.0 IRR
گریس کاسپین مدل Taban مقدار 4.54 کیلوگرم
3,680,000 ریال 3,680,000 ریال 3680000.0 IRR
گریس اترود مدل EPG وزن 500 گرم
480,000 ریال 480,000 ریال 480000.0 IRR
گریس نسوز اسیا ژوله 500 گرم
580,000 ریال 580,000 ریال 580000.0 IRR
گریس نسوز اسیا ژوله 4.5 کیلویی
4,990,000 ریال 4,990,000 ریال 4990000.0 IRR
گریس نسوز لیتیوم اسیا ژوله 1kg
1,040,000 ریال 1,040,000 ریال 1040000.0 IRR
گریس کاسپین مدل Taban مقدار 907 گرم
850,000 ریال 850,000 ریال 850000.0 IRR
گریس نسوز آسیاژوله 225 گرمی
350,000 ریال 350,000 ریال 350000.0 IRR
گریس آبشار مدل پایه کلسیم حجم 3000 گرم
850,000 ریال 850,000 ریال 850000.0 IRR
گریس کاسپین مدل Multipurpose مقدار 227 گرم
270,000 ریال 270,000 ریال 270000.0 IRR
گریس آترود مدل EPG وزن 250 گرم
300,000 ریال 300,000 ریال 300000.0 IRR
گریس نسوز 4 کیلویی گمول ترکیه
5,500,000 ریال 5,500,000 ریال 5500000.0 IRR
گریس نسوز 1 کیلویی گمول ترکیه
1,650,000 ریال 1,650,000 ریال 1650000.0 IRR
گریس آنتی سیز NGS Copper anti-seize
2,500,000 ریال 2,500,000 ریال 2500000.0 IRR
گریس پایه کلسیم هوبر وزن 900گرم
290,000 ریال 290,000 ریال 290000.0 IRR