دسته بندی محصول

سشوار صنعتی رونیکس مدل 1101
17,000,000 ریال 17,000,000 ریال 17000000.0 IRR
منگنه کوب رونیکس مدل 4804
2,250,000 ریال 2,250,000 ریال 2250000.0 IRR
چسب فوری123 رونیکس (400میل)
670,000 ریال 670,000 ریال 670000.0 IRR
کارواش چند کاره رونیکس RP-2100
49,980,000 ریال 49,980,000 ریال 49980000.0 IRR
عینک ایمنی رونیکس مدل RH-9020
370,000 ریال 370,000 ریال 370000.0 IRR
پیچ گوشتی دوسو رونیکس مدل RH-2731
210,000 ریال 210,000 ریال 210000.0 IRR
پيچ گوشتي چهارسو رونيکس مدل RH2830
220,000 ریال 220,000 ریال 220000.0 IRR
پیچ گوشتی چهارسو رونیکس مدل RH-2835
300,000 ریال 300,000 ریال 300000.0 IRR
دستگاه پولیش رونیکس مدل 6112
19,800,000 ریال 19,800,000 ریال 19800000.0 IRR
قیچی باغبانی رونیکس مدل RH-3108
2,200,000 ریال 2,200,000 ریال 2200000.0 IRR
دستگاه پولیش رونیکس مدل 6122
21,800,000 ریال 21,800,000 ریال 21800000.0 IRR
دستگاه پولیش رونیکس مدل 6110
22,800,000 ریال 22,800,000 ریال 22800000.0 IRR
روغن دان 500cc رونیکس مدل RH-4350
850,000 ریال 850,000 ریال 850000.0 IRR
پمپ گریس رونیکس مدل RH-4303 ظرفیت 400 سی سی
3,380,000 ریال 3,380,000 ریال 3380000.0 IRR
دستگاه چسب تفنگی رونیکس مدل RH-4463
1,300,000 ریال 1,300,000 ریال 1300000.0 IRR
دستگاه چسب تفنگی رونیکس مدل RH-4464
1,600,000 ریال 1,600,000 ریال 1600000.0 IRR
دستگاه چسب تفنگی رونیکس مدل RH-4465
1,990,000 ریال 1,990,000 ریال 1990000.0 IRR
مجموعه 9 عددی مته رونیکس مدل RH-5585
1,900,000 ریال 1,900,000 ریال 1900000.0 IRR
جعبه ابزار رونیکس مدل RH-9151
950,000 ریال 950,000 ریال 950000.0 IRR
سیم چین رونیکس مدل Ultra RH-1276 سایز 6 اینچ
990,000 ریال 990,000 ریال 990000.0 IRR
کاتر رونیکس مدل RH-3005
540,000 ریال 540,000 ریال 540000.0 IRR
متر 3 متري رونيکس مدل RH9034
510,000 ریال 510,000 ریال 510000.0 IRR
عینک ایمنی رونیکس مدل RH-9022
350,000 ریال 350,000 ریال 350000.0 IRR
پيچ گوشتي دوسو رونيکس مدل RH2750
280,000 ریال 280,000 ریال 280000.0 IRR
پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8505
7,600,000 ریال 7,600,000 ریال 7600000.0 IRR
انبر قفلی رونیکس مدل RH-1413 سایز 10 اینچ
1,650,000 ریال 1,650,000 ریال 1650000.0 IRR
قیچی ورق بر رونیکس مدل RH-3904
2,010,000 ریال 2,010,000 ریال 2010000.0 IRR
دستکش ایمنی رونیکس مدل RH-9011
210,000 ریال 210,000 ریال 210000.0 IRR
دستکش ایمنی رونیکس مدل RH-9001
360,000 ریال 360,000 ریال 360000.0 IRR
دستکش ایمنی رونیکس مدل RH-9002
290,000 ریال 290,000 ریال 290000.0 IRR
روغن کش دستی رونیکس مدل RH-4310
5,800,000 ریال 5,800,000 ریال 5800000.0 IRR
انبر دم باریک رونیکس RH-1304 سایز 4/5 اینچ
730,000 ریال 730,000 ریال 730000.0 IRR
قیچی ورق بر راست بر رونیکس مدل RH-3905
2,010,000 ریال 2,010,000 ریال 2010000.0 IRR
قیچی ورق بر چپ بر رونیکس مدل RH-3906
2,010,000 ریال 2,010,000 ریال 2010000.0 IRR
فازمتر رونیکس مدل RH-2714
190,000 ریال 190,000 ریال 190000.0 IRR
روغن دان 200cc رونیکس مدل RH-4320
660,000 ریال 660,000 ریال 660000.0 IRR
جعبه ابزار رونیکس مدل RH-9153
2,700,000 ریال 2,700,000 ریال 2700000.0 IRR
انبردست رونیکس مدل RH-1127 سایز 7 اینچ
1,450,000 ریال 1,450,000 ریال 1450000.0 IRR