دسته بندی محصول

چسب یو وی LOXEAL UV 30-24 (250 گرم)
15,300,000 ریال 15,300,000 ریال 15300000.0 IRR
چسب واشر ساز لاکسل 31-58
5,100,000 ریال 5,100,000 ریال 5100000.0 IRR
گریس سیلیکونی 9 لاکسیل ( 1kg )
23,000,000 ریال 23,000,000 ریال 23000000.0 IRR
قلم تعمیراتی محل مرطوب لاکسیل Loxeal Epoxy Stick
2,100,000 ریال 2,100,000 ریال 2100000.0 IRR
گریس سیلیکونی 9 لاکسیل ( 100گرم )
4,500,000 ریال 4,500,000 ریال 4500000.0 IRR
چسب لاکسیل 20 – 30 ( 250 گرم)
15,700,000 ریال 15,700,000 ریال 15700000.0 IRR
چسب لاکسیل 23 – 30 ( 250 گرم)
15,700,000 ریال 15,700,000 ریال 15700000.0 IRR
گریس سیلیکونی 4 لاکسیل ( 100گرم )
4,600,000 ریال 4,600,000 ریال 4600000.0 IRR
چسب واشرساز قرمز لاکسیل 30-59
1,450,000 ریال 1,450,000 ریال 1450000.0 IRR