دسته بندی محصول

چسب یو وی LOXEAL UV 30-24 (250 گرم)
15,300,000 ریال 15,300,000 ریال 15300000.0 IRR
چسب واشر ساز لاکسل 31-58
4,500,000 ریال 4,500,000 ریال 4500000.0 IRR
گریس سیلیکونی 9 لاکسیل ( 1kg )
23,000,000 ریال 23,000,000 ریال 23000000.0 IRR
قلم تعمیراتی محل مرطوب لاکسیل Loxeal Epoxy Stick
1,950,000 ریال 1,950,000 ریال 1950000.0 IRR
گریس سیلیکونی 9 لاکسیل ( 100گرم )
4,500,000 ریال 4,500,000 ریال 4500000.0 IRR
چسب لاکسیل 20 – 30 ( 250 گرم)
15,600,000 ریال 15,600,000 ریال 15600000.0 IRR
چسب لاکسیل 23 – 30 ( 250 گرم)
15,600,000 ریال 15,600,000 ریال 15600000.0 IRR
گریس سیلیکونی 4 لاکسیل ( 100گرم )
4,500,000 ریال 4,500,000 ریال 4500000.0 IRR
چسب واشرساز قرمز لاکسیل 30-59
1,350,000 ریال 1,350,000 ریال 1350000.0 IRR